Personvern

Vi gjør følgende:

Personopplysninger

Når du handler på Cut&Sew.no trenger vi navn, adresse, e-post og telefonnummer. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg hvis det skulle være behov for det.

Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke.

Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Alle Personopplysninger er tilgjengelig på «Min Konto».

Betaling med kort

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Personopplysninger til tredjepart

North Fitness Cut & Sew selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for North Fitness Cut & Sew. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil North Fitness Cut & Sew alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

North Fitness Cut & Sew, ved daglig leder, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.